EP.7 Blind ปิดตาล่าความจริง พากย์ไทย

EP.7 Blind ปิดตาล่าความจริง พากย์ไทย

Turn Off Light
Auto Next
More
Add To Playlist Watch Later
Report

Report


Reviews

98 %

User Score

2 ratings
Rate This

Descriptions:

  • EP. 7 ปิดตาล่าความจริง พากย์ไทย

คณะลูกขุนมารวมตัวกันที่งานแต่งของลูกสาวคังยองกี ขณะที่เบาะแสใหม่ทำให้พวกเขาสับสน เมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามมาและทำให้ทุกคนกระวนกระวาย ทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างละเอียดเพื่อให้คณะลูกขุนมารวมตัวกันตั้งแต่แรกเหรอ

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *