เพลงฟังสบาย เห็นค่าในตัวเอง

เพลงฟังสบาย เห็นค่าในตัวเอง

Turn Off Light
Auto Next
More
Add To Playlist Watch Later
Report

Report


Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Descriptions:

(Verse 1) ในกระจกเงา มองเห็นใคร คนเดิมที่เคย ไม่มั่นใจ เสียงในหัวใจ คอยถามอยู่ ว่าเธอมีค่าแค่ไหน (Chorus) มองให้ลึกลงไปข้างใน เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ อย่าให้ใครมาตัดสิน ก้าวไปสู่ความเข้าใจ (Verse 2) ความฝันที่เธอวาดไว้ อย่าให้ใครมาพรากไป ความกลัวที่คอยฉุดรั้ง ปล่อยมันไปให้ไกลแสนไกล (Chorus) มองให้ลึกลงไปข้างใน เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ อย่าให้ใครมาตัดสิน ก้าวไปสู่ความเข้าใจ (Bridge) ทุกย่างก้าวที่เธอเดิน คือบทเรียนที่สอนใจ ล้มลงไปแล้วลุกขึ้น เธอแข็งแกร่งกว่าที่คิด (Chorus) มองให้ลึกลงไปข้างใน เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ อย่าให้ใครมาตัดสิน ก้าวไปสู่ความเข้าใจ (Outro) เห็นค่าของตัวเอง ก้าวไปสู่ความเข้าใจ เธอมีค่ามากมาย มากกว่าที่ใครจะรู้

 

การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนเราอย่างมาก การเห็นคุณค่าในตัวเองที่ดีหมายถึงการที่เรารู้สึกมั่นใจในความสามารถของตัวเอง เชื่อว่าตัวเองมีคุณค่า และมีความสำคัญ ไม่ว่าจะในสายตาของตัวเองหรือผู้อื่น

### ประโยชน์ของการเห็นคุณค่าในตัวเองที่ดี

1. **เสริมสร้างความสุข**: การเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้เรารู้สึกพึงพอใจในตัวเองและสิ่งที่เรามี ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในชีวิตประจำวัน

2. **เพิ่มความมั่นใจ**: เมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถและคุณค่า เราจะมีความมั่นใจในการทำสิ่งต่าง ๆ และกล้าท้าทายตัวเองให้ทำสิ่งใหม่ ๆ

3. **การเผชิญหน้ากับความท้าทาย**: การมี Self-esteem ที่ดีทำให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อการเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในชีวิต เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นและมีความอดทนมากขึ้น

### วิธีการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง

1. **การดูแลตัวเอง**: การดูแลสุขภาพกายและใจ เช่น การออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนที่เพียงพอ

2. **การตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย**: การตั้งเป้าหมายในชีวิตและพยายามบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจและมีความมั่นใจมากขึ้น

3. **การยอมรับข้อดีและข้อเสียของตัวเอง**: การรู้จักข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ จะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น

4. **การหาความสำเร็จในเรื่องเล็ก ๆ**: การยอมรับความสำเร็จในเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานสำเร็จ หรือการช่วยเหลือผู้อื่น จะช่วยเสริมสร้าง Self-esteem ได้

5. **การหาความสนับสนุนจากคนรอบข้าง**: การมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้าง จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกว่าตัวเองมีค่า

การเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ด้วยความตั้งใจและการฝึกฝน เมื่อเรามี Self-esteem ที่ดี เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความมั่นใจในทุกๆ ด้าน

 

 

 

 

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *