นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 6where.com

วันที่ใช้งานล่าสุด: 2023-09-08

เว็บไซต์ the1za.com ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เป็นอย่างสูง ดังนั้น เราจึงตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ดังนี้:

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ 6where.com รวมถึงข้อมูลที่คุณให้เราผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลทางเทคโนโลยี เช่น ที่อยู่ IP และข้อมูลบล็อกคุกกี้ (Cookies) ของคุณ
 2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
  • ให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ 6where.com
  • ติดต่อและสื่อสารกับคุณในกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  • จัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณและรักษาความปลอดภัย
  • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเว็บไซต์
  • ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอัพเดท โปรโมชั่น และข่าวสารอื่นๆ
 3. การเปิดเผยข้อมูล: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังนี้:
  • กับบุคคลที่คุณให้ความยินยอม
  • เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานทางราชการ
  • เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และทรัพย์สินของ 6where.com
  • เพื่อป้องกันความเสี่ยงและระงับปัญหาด้านความปลอดภัย
 4. ความปลอดภัยข้อมูล: เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยใช้มาตรการเทคโนโลยีและด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบและการสูญหาย
 5. ความยินยอม: การใช้งานเว็บไซต์ the1za.com ถือว่าคุณยินยอมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากคุณไม่ยินยอม โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์
 6. สอบถามและการติดต่อ: หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือต้องการติดต่อเราในเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อทางอีเมลที่ [people2546@hotmail.com]

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมีการปรับปรุงเพื่อทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาตรวจสอบนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อทราบถึงการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล

ขอบคุณที่ใช้บริการเว็บไซต์ 6where.com และเข้าใจถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและปลอดภัย.

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *