155 Against The Sky Supreme ตอนที่ 155 ซับไทย ( Ni Tian Zhizun  ผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้า )

155 Against The Sky Supreme ตอนที่ 155 ซับไทย ( Ni Tian Zhizun  ผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้า )

Turn Off Light
Auto Next
More
Add To Playlist Watch Later
Report

Report


Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Descriptions:

Ni Tian Zhizun (Against The Sky Supreme) ตอนที่ 155 ซับไทย

Against The Sky Supreme ( Ni Tian Zhizun  ผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้า 155 ซับไทย )

เรื่องย่อ Against The Sky Supreme ซับไทย ตอนที่ 155
จักรวาลทั้งหมดแบ่งออกเป็นจักรวาลภายในและจักรวาลภายนอก Against The Sky Supreme จักรวาลทั้งสองเป็นศัตรูกัน จักรวาลภายนอกถูกปกครองโดยปีศาจ และจักรวาลภายในถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรแห่งเทพเจ้า อาณาจักรนิรันดร์ และอาณาจักรมนุษย์ ในจักรวาล มีโลกมนุษย์มากมายเช่นทวีป Tianfa และเรียกรวมกันว่าภูมิภาค Jiutian Xin ในทุ่งของ Jiutian Xin จักรพรรดิอมตะทั้งเก้าได้บัญชาการทุ่งดาวทั้งหมดในเก้าชั้น เหนือสวรรค์ทั้งเก้าเป็นดินแดนแห่งการชำระล้างเทพอมตะ

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *